Algemene informatie over zonnepanelen

Het is geen nieuws meer dat zonnepanelen een steeds populairder middel zijn om stroom op te wekken, niet alleen voor bedrijven maar nu ook voor particulieren. Het is dan ook bij uitstek de methode om zowel een steentje bij te dragen aan een beter milieu als er tegelijkertijd financieel op vooruit te gaan. Hieronder is er ter introductie wat informatie verzameld over de kosten van zonnepanelen, de verschillende typen die er zijn en wat de werking van een paneel is.

Aanschaf zonnepanelen

Dat er financiële voordelen kleven aan het plaatsen van zonnepanelen op je woning is dan wel waar, maar aanvankelijk vergt dit een aanzienlijke investering. Afhankelijk van het type en het aantal zonnepanelen kan het een behoorlijk bedrag zijn. Het goede nieuws is echter dat de terugverdientijd van deze investering doorgaans tussen de 6 – 9 jaar ligt. Bovendien is het mogelijk om de BTW over de installatie- en aanschafkosten terug te vragen. Verschillende gemeentes geven daarnaast subsidies uit voor het plaatsen van zonnepanelen. Ondanks de investeringskosten geven ze natuurlijk wel direct voordeel; de kosten van je energierekening dalen meteen. Ook is het mogelijk om het teveel aan energie dat de zonnepanelen opwekken, terug te verkopen aan de energieleverancier; dit heet salderen.

De verschillende typen

De energiebehoefte is in grote mate bepalend voor het aantal en het type zonnepaneel dat de beste optie is. Andere factoren die hier een rol in spelen zijn bijvoorbeeld het beschikbare budget en de geschikte hoeveelheid dakoppervlak. Wat betreft het type zonnepaneel kan er een onderscheid gemaakt worden in drie varianten: de polykristallijn, monokristallijn en dunne film zonnepanelen. Monokristallijn hebben het hoogste rendement en kosten daarom het meest. Het rendement en de prijs nemen ietwat af voor polykristallijn panelen. Dunne film zonnepanelen hebben een stuk lager rendement en dan ook een bijbehorend prijskaartje.

Hoe werkt het precies?

Een zonnepaneel bestaat uit zonnecellen. Deze cellen zijn doorgaans opgebouwd uit silicium dat dan weer uit twee lagen bestaat. Tussen deze twee lagen zit een chemische toevoeging die de cel in staat stelt een spanningsverschil op te wekken. Als dan het zonlicht in contact komt met de lagen silicium gaat er een elektrische stroom lopen tussen deze twee lagen. De stroom die vervolgens ontstaat is een gelijkstroom. Alvorens deze stroom dus gebruikt kan worden, moet hij worden omgezet naar wisselstroom en daar dient de omvormer voor. Deze zorgt ervoor dat de stroom ook daadwerkelijk in huis gebruikt kan worden.