Waterstof

Waterstof: een duurzame en mogelijke vervanger van fossiele brandstoffen. We zullen er immers aan moeten gaan geloven: vroeg of laat zullen de nu gebruikelijke energiebronnen zoals aardgas-, olie en steenkool op raken. Deze fossiele brandstoffen zijn niet onuitputtelijk, terwijl waterstof dit wel kan zijn. Daarnaast hebben de gebruikelijke fossiele brandstoffen een groot nadeel, waar bij waterstof geen sprake van is: zij doen bij verbranding kooldioxide vrijkomen. En dit wordt gezien als katalysator voor de opwarming van de aarde: het veelbesproken ‘broeikaseffect’.

Waterstof kan meerdere duurzame toepassingen hebben. Zo kan waterstof energiebronnen als benzine en diesel vervangen. Waterstof is namelijk een energiedrager: duurzaam en niet schadelijk voor het milieu. Sommige van deze duurzame energiebronnen zijn in bepaalde landen al volledig ingeburgerd. Dit soort energiebronnen, die werken in combinatie met waterstof als energiedrager, zijn aantrekkelijke alternatieven op de huidige meest gebruikte brandstoffen. Wanneer duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie en energie ontstaan uit biomassa, worden gecombineerd met het gebruik van waterstof, zou de helft van de wereldenergievraag kunnen worden gedekt. Er is nog veel ontwikkeling gaande en nodig. Echter waterstof wordt momenteel gezien als een zeer effectieve en spaarzame wijze van energiewinning en wordt gezien als een potentieel en vruchtbaar alternatief.

Waterstof: een duurzame energiedrager

Door middel van een chemische reactie, gezamenlijk met zuurstof, wordt waterstof in een brandstofcel omgezet naar water en elektriciteit. Dit alles gebeurt op een efficiĆ«nte en milieuvriendelijke wijze. Dit komt omdat water het enige restproduct is, welke onschadelijk is voor ons milieu. Het proces wat ‘elektrolyse’ wordt genoemd, kan zorgen voor de productie van waterstof. Tijdens dit proces wordt water omgezet in waterstof en zuurstof. Dit wordt gedaan met behulp van elektriciteit. Omdat deze elektriciteit wordt gebruikt om de brandstofcel te produceren, en dus in de waterstof wordt gestopt, is waterstof geen energiebron, maar een energiedrager.

Na dit proces kan de elektriciteit worden gebruikt om bijvoorbeeld elektromotoren te voorzien, welke dan weer voertuigen kunnen aandrijven. De toepassing van deze zogenoemde brandstofcel kan dus worden vergeleken met accu’s voor elektrische auto’s. Duidelijk mag wezen dat waterstof in deze een zeer kostbare en duurzame energiedrager vormt en voorzichtig mag geconcludeerd worden, dat waterstof de toekomst heeft als het gaat om vervanging van fossiele brandstoffen.

Wanneer is een brandstof duurzaam?

Om te bepalen of een brandstof duurzaam is, moet je kijken naar de elektriciteit die wordt gebruikt bij de productie ervan. In deze, bij het produceren van waterstof, is het belangrijk dat de elektriciteit niet voortkomt uit verbranding van fossiele brandstoffen. Want, middels deze wijze, mag waterstof niet worden gezien als duurzaam. Wel kan waterstof op deze manier bijdragen aan de bezuiniging van fossiele brandstoffen in bijvoorbeeld de transportsector, omdat de omzetting ervan efficiƫnt verloopt.

Is de elektriciteit echter geproduceerd door duurzame energie, dan kan waterstof gezien worden als een geheel duurzaam middel. Wanneer dit zou worden verwezenlijkt, zal de vraag naar zogenaamde ‘groene stroom’ (duurzame energie) gigantisch stijgen. Deze groene elektriciteit dekt op dit moment slechts een klein deel van de huidige vraag naar deze brandstof. Het ontwikkelen van de technologie rondom waterstof, als energiedrager, kan dus zeer veel voordelen in petto hebben, voor zowel mens als natuur.